Adelsföljet af Harandirs är en lajvgrupp som hör hemma i Enhörningens Tiradkampanj och som grundar sig kring roller som har spelats sedan Musikanternas sista kamp år 2006. För mer information om själva kampanjvärlden, besök Ödesvävs hemsida.

Följet är främst uppbyggd kring de tre tiradiska adelsfamiljerna af Harandir, af Rosenrot och Silversköld. Utöver själva adeln består följet också av soldater, tjänstefolk och annat som hör hemma i gruppen.

Nu i sommar kommer följet återigen att befinna sig i staden Köpevad. Det innebär att adeln och andra hårt arbetande personer får tillfälle att sitta i förhandlingar, knyta kontakter och göra goda affärer. Tjänstefolket får i sin tur möjlighet till ett par dagars ledighet och festande, om man inte hellre ser till att tjäna in en del gadd genom att utföra viktiga uppgifter åt herremännen.