När man talar om rollspel kan man mena en mängd olika saker. Oavsett vad man menar handlar det om att på ett eller annat sätt spela en roll i en historia. Historian kan vara mer eller mindre styrd av olika faktorer, beroende på vilken typ av rollspel det gäller. Rollspel kan vara en undervisningsform i skolan där man till exempel debatterar kring ett ämne utifrån andra åsikter än sina egna. Rollspel kan också vara en genre inom tv-spel där det största fokuset ligger på att berätta en spännande historia med intressanta karaktärer. Final Fantasy är ett bra exempel på sådana spel. Den sorts rollspel som föreningen ägnar sig åt fungerar dock lite annorlunda och kan benämnas som bordsrollspel för att urskilja det från de övriga kategorierna. Även lajv är en form av rollspel, men mer om detta finns under rubriken Lajv.
   Bordsrollspel har fått sitt namn efter att deltagarna typiskt sett sitter kring ett bord och spelar sina roller. Man skulle kunna beskriva bordsrollspel som ett brädspel utan regler, eller som en sagoberättelse där alla formar historian genom att spela sina roller och berätta vad dessa gör. För det mesta brukar bordsrollspel spelas i grupper om tre till åtta personer, där en av deltagarna agerar spelledare. Det är spelledaren som berättar själva grunden av historian och som skapar ramarna för berättelsen. Spelledarens uppgift är att beskriva hur de övriga deltagarna upplever världen genom att beskriva miljöer och styra världens invånares handlingar. Det är också spelledaren som bestämmer handlingen i historian. Övriga deltagare håller sig till att spela varsin roll genom att beskriva vad dessa gör och berätta vad de säger. Man skulle kunna säga att spelledaren fungerar som ett tv-spel medan spelarna fungerar som spelets huvudroller.

Det går även att läsa mer om vad rollspel är på Sveroks hemsida.