Föreningen Nifelfang har sitt säte i Eskilstuna där även föreningslokalen är belägen. Vi ägnar oss åt både bordsrollspel och levande rollspel - lajv. Några av våra största målsättningar är att arrangera stämningsladdade lajv och att i gemenskap åka på lajv som arrangeras av andra. Förhoppningarna är att vi i största möjliga mån ska förbättra våra medlemmars förutsättningar när det gäller lajv såväl som rollspel. Sedan 2011 är föreningen ansluten till KFUM.

I nuläget består föreningen av ett femtiotal medlemmar, mestadels i åldrarna 15-35. De flesta medlemmarna finns i Eskilstuna men vi har även ett större antal medlemmar runt omkring i landet. Geografiska avstånd utgör inga större problem inom föreningen. Våra mest långväga medlemmar finns i Norrland och i Skåne.