Att lajva är ungefär som att spela teater utan manus. Deltagarna på lajvet spelar roller som de själva har skrivit och lagom innan lajvet får de så kallade "intriger" från lajvets arrangörer. En intrig innehåller ofta information om vad rollen gör på platsen där lajvet utspelar sig, vad rollen har hört för intressanta rykten på sista tiden och vad den vill få utfört under lajvet.
   När någon säger lajv tänker man ofta på medeltiden eller Sagan om Ringen. Många lajv utspelar sig också mycket riktigt i en medeltida fantasyvärld. Samtidigt finns det många lajv med helt andra upplägg. Vissa lajv kan utspela sig i framtiden eller i vår egen tid. Vanligtvis brukar lajv dock utspela sig i en värld som på något grundläggande sätt skiljer sig från vår egen.
   En del lajv pågår under en enda kväll medan andra lajv kan hålla igång flera dagar i streck. Ofta är nutida vampyrlajv ganska kortvariga medan vissa fantasylajv pågår i uppåt en vecka. Under hela den tiden spelar man sin roll, vilket innebär att man både är utklädd till den och att man agerar som den. På lajvet skiljer man rollspelandet från verkligheten genom genom benämningen "in" eller "off", vilket är förkortningarna av "in-game" och "off-game", eller "inlajv" och offlajv". Orden i sig är givetvis off, och används enbart utanför själva spelandet.
   Exakt vilken sorts roller som är möjliga att spela under ett arrangemang varierar från lajv till lajv och bestäms av arrangörerna. Arrangörerna konstruerar också regelverk som bestämmer vad som är tillåtet rent offlajv. Sådana regler inkluderar bland annat hur man rollspelar strider, hur man rollspelar magi och huruvida alkohol är tillåtet på arrangemanget. Runt om i Sverige arrangeras många alkoholfria lajv och lajv med nybörjartolerans. Det är ganska lätt att hitta ett passande första lajv, oavsett hur gammal man är.

Det går även att läsa mer om vad lajv är på Sveroks hemsida.