Vad kom först, kycklingen eller ägget?

Föreningen Nifelfang startades upp under sommaren 2008. I första hand var tanken att föreningen skulle finnas till för att arrangera lajvet Mörkrets Väktare, ett projekt som påbörjats inom en annan förening men sedan förkastats. Planerna var att hålla det första lajvet i oktober 2008, precis som det från början varit utlovat. På grund av vissa komplikationer gick detta dessvärre inte att genomföra utan lajvet fick skjutas upp ett år.

För att hålla föreningen aktiv anordnades flera spelkvällar med Drakar & Demoner under hösten 2008. Under vintern lades också planer för att knyta en lajvgrupp till föreningen och samtidigt starta upp en helt ny grupp som skulle vara aktiv i föreningens regim. Föreningen ordnade också en egen lokal att vara i för att hålla rollspelsmöten och lajvaktiviteter. Man skulle kunna säga att ägget kom före hönan i och med att tankarna från början bara kretsade kring lajvet som föreningen skulle arrangera men att själva föreningen sedan växte till sig och blev så mycket mer.

Våren 2009 åkte gardet Silfverdrakarna, efter en lång tid av förberedelser, på sitt första lajv i Eleriakampanjen. Under sommaren åkte den nu Nifelfanganslutna gruppen Tiberias följe på Tiradkampanjens Ödesväv och till hösten åkte Silvferdrakarna på sitt andra lajv i Eleria. I oktober arrangerades äntligen föreningens egna lajv, Mörkrets Väktare. Lajvet var en stor succé och det beslutades nästan omedelbart att det skulle byggas en kampanj kring lajvet för att fortsätta de ännu inte på långa vägar upplösta intrigerna. Under hela året var rollspelsaktiviteterna i full gång.

År 2010 gjorde Silfverdrakarna uppehåll från sitt lajvande på grund av bristande intresse inom föreningen, samt det faktum att en annan förening också börjat åka som medlemmar ur samma garde. I gengäld blev uppslutningen kring Tiradlajvet extra stor. Gruppen Tiberias följe bytte namn till Rosenrots af Harandirs följe som följd av inlajvpolitisk utveckling. Till hösten arrangerades också fortsättningen på Mörkrets Väktare och planerna inför en större, mer komplex kampanj, grundlades.

Årsmötet 2011 bestämde att föreningen skulle anslutas till KFUM. Under första halvan av året arrangerades två mindre lajv i Väktarkampanjen men på grund av bristande antal arrangörer ställdes det traditionella oktoberlajvet in. Silfverdrakarna förblev inaktiva och till Elerialajven satsades det istället på Härbärget Smedjan. Större framgångar hade Rosenrots af Harandirs följe som blev större än någonsin. Även rollspelskvällarna blev fler och bättre än tidigare. En nyhet för året var att föreningen varje onsdagskväll höll brädspelskvällar på KFUMs café.